Символът на Риба (Ихтис)

Символът на риба:

„…беше толкова почитан в цялата Римска империя, че християнските власти настояха да го превземат, с обширно преразглеждане на митовете, за да отрече по-ранните женско-генитални значения. Понякога детето на Христос бе изобразено вътре в vesica, който е бил наложен върху корема на Мария и очевидно представляваше нейната утроба, точно както в древната символика на богинята“. Друг автор пише: „Рибената глава на свещениците на Еа (Сумеро-семитски бог) по-късно станала митрата за християнските епископи“. Самият символ, яденето на риба в петък и асоциацията на символа с божеството са били взети от ранната църква от езическите източници. Само сексуалният компонент бе изтрит. Историята на християнския символ на рибата: Очертанията на рибата е логичен символ за приемане от ранната християнска църква. Рибите често се споменават в Евангелията. Това е, което човек би очаквал, ако Исус направи по-голямата част от учението си в Галилея. Синоптичните евангелия заявяват това, въпреки че Евангелието на Йоан го отрича. Риби бяха неизменната част от хранителния режим на Галилея. Долу са дадени някои стихове от Евангелието, където се споменават рибите: Марк 1:17: “ Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.” Матей 12:40: „Както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи“.

Предхристиянската история за символа на риба:

Символът на риба е използван в продължение на хилядолетия по целия свят като религиозен символ, свързан с Великата Богиня-майка на езичниците. Това е очертанието на нейната вулва. Символът на рибата често е бил нарисуван чрез пресичане на две много тънки дъги като полумесеци. Единият представляваше полумесец малко преди новата луна; другият скоро като луната става видима. Луната е небесно тяло, отдавна свързано с богинята, същото както слънцето е символ на Бога.

Връзката между богинята-майка и риба е открита в различни райони на древния свят:

В Китай

Великата Майка Куан Ин често е представяна във вида на риба.

В Индия

богинята Кали е наречена “риба с едно око”.

В Египет

Изида бе наричана Великата Риба на Бездната.

В Гърция

гръцката дума “Delphos “ означава както риба, така и утроба. Думата произлиза от мястото на древния Оракул в Делфи, който се покланяше на оригиналната богиня на рибата –Темида. Следващата богиня на рибата станала Афродита Салация, която беше почитана от последователите й в нейният светия ден, петък. Те ядоха риба и участваха в оргии. От нейното име идва английската дума “salacious”, което означава похотлив или неприличен. Също от нейното име идва името на нашия четвърти месец в годината — април. В по-късните векове християнската църква въведе тази традиция, изискваща вярващи да ядат риба само в петък — традиция, която доскоро беше изоставена.

В древния Рим

петък се наричаше “dies veneris” или Ден на Венера, езическата богиня на любовта. В цялото Средиземноморие загадъчните религии използват риба, вино и хляб за тяхното тайнствено хранене.

В Скандинавия

Великата богиня била наречена Фрея; в нейната чест се яде рибата. След нея шестият ден от седмицата бе наречен “Петък” (Friday).

В Близкия изток

Великата богиня на Ефес бе изобразена като жена с амулет на риба над гениталиите си.

Оставить комментарий