Последните времена и Откровение на Стареца Григорий Дохиарски в документалния филм „Къде си, Адам?“

Последните времена и Откровение на Стареца Григорий Дохиарски в документалния филм „Къде си, Адам?“

„И настана война на небето: Михаил и ангелите му воюваха със змея,  а змеят и ангелите му воюваха против тях“ Откровение 12:7

Подробнее